p a m e t n i   s e f

Savremeno, efikasno, pouzdano i bezbedno rešenje za Vaše potrebe u obradi gotovine 

izazovi jednog ritejlera

danas

U današnjoj eri digitalizacije, svaki ritejler se suočava sa različitim izazovima u procesu obrade gotovine,
nekada nevidljivim na prvi pogled.

da li ste se zapitali?

 Koliko traje proces obrade i uplate gotovine?

 Da li je novac na sigurnom mestu do momenta preuzimanja? 

Koliko vremena gubite na čekanju da uplata bude realizovana?

 Koliki su manjkovi na mesečnom, godišnjem nivou?


PAMETNI SEF

Samouslužni uređaj za uplatu gotovine (novčanica i kovanica) koji se postavlja u vašim

 maloprodajnim objektima. 

BRZ

Broji, proverava i skladišti do hiljadu novčanica u minuti.  

NOVAC ODMAH RASPOLOŽIV NA RAČUNU

Nakon uplate, novac je odmah raspoloživ na računu.  

EFIKASAN

Štedi vreme od obrade gotovine do čekanja u redovima na uplatu.
Omogućene uplate 24/365. Big data analize. 

JEDNOSTAVAN

Proces uplate gotov u nekoliko minuta. Praćenje i analitika na par klikova.


SIGURAN

Gotovina je smeštena u sigurnosne kasete/kese. Novac je osiguran.  

PROCES

zaokružena usluga

U par klikova novac je na vašem računu. 

DEPONOVANJE

- Uplatom pazara na kraju radnog dana obezbeđujete da je novac odmah raspoloživ na vašem računu, a novac siguran. 

MONITORING

- Cela usluga je pod nadzorom monitoring centra 24/7.

CIT

- U zavisnosti od popunjenosti sefa i unapred dogovorenih dana, novac se preuzima i prevozi do Banke. 

BANKA

- Novac je bezbedno prevežen do banke.  

USLUGA

Rad sa uređajem je vrlo jednostavan i PRIMENLJIV SVIM GRUPAMA KORISNIKA. Uređaji poseduju interaktivni display koji omogućava lagano upravljanje svim aktivnostima. Uplata i praćenje omogućeno je u par klikova. 

o nama

smart cash solution

Kompanija BSS osnovana je 2008. godine i danas je jedna od vodećih kompanija u polju zaštite i bezbednosti na lokalnom tržištu. Od svog osnivanja do danas, BSS Grupa je porasla u kompaniju koja nudi objedinjenu i sveoubuhvatnu uslugu u svojoj branši. Diapazon uluga obuhvata izradu projektno tehničke dokumentacije, nabavka, ugradnja i održavanje tehničke i protivpožarne opreme, 24/365 Monitoring, Akademijiu, patrolne timove i transport novca. Pravovremeno prepoznavanje prilika na tržištu, edukacija zaposlenih, praćenje trendova, kontinuirano ulaganje u razvoj poslovnih rešenja i objedinjenje usluga, glavni su strateški ciljevi naše poslovne politike. BSS je osnovan zbog naše strasti za poboljšanjem zaštite i bezbednosti našeg društva. Najnovija članica grupe je Smart Cash Solution d.o.o., kompanija koja će objedinjenjem postojećih i novih usluga tržištu ponuditi uslugu Pametni sef.

Besplatni poziv 0800 15 15 14
saznaj više

Predstavnik za zaštitu podataka

Milica Urošević
BSS Grupa